Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ZEMŘEL PROFESOR RAJKO DOLEČEK

ZEMŘEL PROFESOR RAJKO DOLEČEK

Ve věku 92 let zemřel 20. 12. 2017 známý lékař česko-srbského původu a propagátor zdravé výživy Rajko Doleček.

Profesor Doleček popularizoval endokrinologii, diabetologii, zdravou výživu a dietologii, zejména v televizi a v populárně naučných knižních publikacích a byl čestným členem několika odborných společností ČLS JEP (České obezitologické, České endokrinologické, Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu, České společnosti úrazové chirurgie).Zobrazit vše