Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřela doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc.

Zemřela doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc.

S lítostí oznamujeme, že dne 8. června 2020 zemřela paní doc. MUDr. Jana Vejlupková, CSc., bývalá přednostka Kliniky nemocí z povolání 1. LF UK a VFN v Praze, čestná členka Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a členka redakční rady časopisu Praktický lékař. Za celoživotní práci pro své obory nemoci z povolání a pracovní lékařství v nejrůznějších funkcích byla mnohokrát oceněna a zasadila se také o spravedlivé odškodňování všech pacientů s nemocemi z povolání.

Čest její památce.

ParteZobrazit vše