Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.

Zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.

Se zármutkem oznamujeme, že dne 3. června 2019 náhle zemřela ve věku 90 let dlouholetá aktivní a posléze i čestná členka ČLS JEP paní doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. V letech 1998 - 2007 byla po dvě funkční období předsedkyní Společnosti pro epidemiologie a mikrobiologii ČLS JEP a zasloužila se významně o rozvoj oboru mikrobiologie a jeho reprezentaci. Za své výsledky byla mnohokrát oceněna (včetně zlaté pamětní medaile ČLS JEP v roce 2013) a vychovala také několik generací mikrobiologů-lékařů.

Čest její památce.Zobrazit vše