Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zemřela prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Zemřela prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 5. července 2017 zemřela ve věku 74 let

prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.,

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Parte [PDF]Zobrazit vše