Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zlatá medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Zlatá medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc.

Čestný člen České farmaceutické společnosti ČLS JEP je od roku 1991, čestný člen České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP je od 2011, držitel Čestné medaile ČLS JEP je od roku 2005.

Žádost podává: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., člen výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP

Předání: 16. 10. 2013, PrahaZobrazit vše