Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zlatá medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Zlatá medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.

Čestná členka Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP je od roku 1997, držitelka čestné medaile je od roku 2005, čestná členka ČLS JEP je od roku 2008.

Žádost podává: MUDr. Pavla Křížová, předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.

Předání: 3. 12. 2013, Praha

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Čestný člen České hematologické společnosti ČLS JEP je od 1997, čestný člen Spolku lékařů  ČLS JEP Praha je od 2000, čestný člen České angiologické společnosti ČLS JEP je od roku 2003, čestným členem ČLS JEP je od roku 2012, držitelem čestné medaile je od roku 2013.

Žádost podává: Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP.Zobrazit vše