Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zlatá medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Zlatá medaile ČLS JEP – návrh na udělení

Prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.                                               

Čestný člen České radiologické společnosti ČLS JEP je od 1994, čestný člen Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP je od 2006, držitel Čestné medaile ČLS JEP je od 2001, čestný člen ČLS JEP je od 2011.

Žádost podává: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP.

Předání: 8. 3. 2014

Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.                                     

Čestný člen České společnosti klinické biochemie ČLS JEP je od 2003, čestný člen Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP je od 2003, čestný člen Společnosti pro pojivové tkáně je od 2013, držitel Čestné medaile ČLS JEP je od 2013.

Žádost podává: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc., předseda Společnosti pro pojivové tkáně ČLS JEP.

Předání: 8. 3. 2014

Návrhy byly předsednictvem schváleny, OS budou informovány sekretariátem.Zobrazit vše