Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Změna odpovědné osoby zajišťující občerstvení v bufetu v 2. suterénu a v zasedací místnosti v 1. patře Lékařského domu

Změna odpovědné osoby zajišťující občerstvení v bufetu v 2. suterénu a v zasedací místnosti v 1. patře Lékařského domu

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

chtěli bychom Vás informovat o změně odpovědné osoby zajišťující občerstvení v bufetu v 2. suterénu a v zasedací místnosti v 1. patře Lékařského domu, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2.

Odpovědná osoba: paní Hana Fuková, telefonický kontakt: 725 914 257

Sekretariát ČLS JEP, z.s.Zobrazit vše