Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zpráva NTS ČLS JEP - předplatné časopisů ČLS JEP na rok 2010

Zpráva NTS ČLS JEP - předplatné časopisů ČLS JEP na rok 2010

Složenky a faktury na předplatné časopisů ČLS JEP, vydávaných pro rok 2010, budou rozeslány během ledna 2010.

Další informace o předplatném časopisů Vám zodpoví pí Spalová (NTS ČLS JEP)
telefon 296 18 05 05
spalova@cls.cz


Ceník ke stažení zde.Zobrazit vše