Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zprávy z výborů organizačních složek (7. schůze předsednictva 5. 9. 2012)

Zprávy z výborů organizačních složek (7. schůze předsednictva 5. 9. 2012)

Společnost maxillo-faciální chirurgie ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. (předseda), Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. (vědecký sekretář), Prof. MUDr. Milan Machálka, CSc. (pokladník). Členové výboru: Prof. MUDr. Jiří Mazánek,  DrSc, Doc.. MUDr. Oliver Bulík, Ph.D., MUDr. Milan Hubáček, MUDr. Štefan Nátek, Ph.D., Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. Revizní komise pracuje ve složení: Doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc.  (předseda RK), členové RK: MUDr. Vítězslav Zbořil, Ph.D., MUDr. Aleš Vrbacký.

 

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Mgr. Jana Gregorová (předsedkyně), RNDr. Jiří Netočný (místopředseda), PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. (vědecký sekretář), Mgr. Irena Kopicová (pokladník). Členové výboru: Mgr. Jitka Bačová, PharmDr. Petr Mrázek, PharmDr. Miroslav Turjap. Revizní komise pracuje ve složení: PharmDr. Šárka Kozáková, MBA (předseda RK), členové RK: Mgr. Kateřina Langmaierová, Mgr. Martina Maříková.

 

Česká společnost rehabilitace ruky  ČLS JEP informuje o výsledku voleb do výboru a revizní komise. Výbor bude pracovat ve složení: Mgr. Milada Činčerová (předsedkyně), MUDr. Aleš Fibír (místopředseda), Ivana Krejčí (vědecký sekretář), MUDr. Ludmila Fialová (pokladník). Členka výboru: Mgr. Věra Jančíková. Revizní komise pracuje ve složení: MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. (předseda RK), členové RK: Mgr. Kristýna Kovářová, Jana Marešová, Dis.

 

Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, Diagnostické a výzkumné centrum nadace Jeffrey Modell, Česká imunologická společnost, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a Imunologie Ústí nad Labem, o.p.s. pořádají 20. severočeskou imunologickou konferenci (21. – 22. 9. 2012, Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem).

 

Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP pořádá XXIX. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů (10. – 13. 10. 2012, Kongresové centrum Babylon, Liberec).

 

Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP a Česká imunologická společnost pořádají pracovní schůzi Imunologie reprodukce (13. 9. 2012, Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha).

 

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP pořádá XIV. pražský podzimní pracovní gastroenterologický den (4. 10. 2012, Modrá posluchárna Univerzity Karlovy, Praha).

 

Česká angiologická společnost ČLS JEP a Slovenská angiologická spoločnosť SLS pořádají XVIII. česko-slovenské angiologické sympozium (19. – 21. 9. 2012, Hotel Galant, Mikulov).

   

Česká angiologická společnost ČLS JEP pořádala XXV. světový angiologický kongres a XXXVII. angiologické dny (1. – 5. 7. 2012, Kongresové centrum Praha).

 

Česká flebologická společnost ČLS JEP pořádá XXXVII. flebologické dny (9. – 10. 11. 2012, IKEM Praha).

 

Česká hematologická společnost ČLS JEP pořádá 4th International Symposium on Hodgkin Lymphoma and 10th Prague Hematology Days (11. – 12. 10. 2012, Obecní dům, Praha).

 

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP a POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava pořádají XI. ostravské traumatologické dny (10. – 12. 10. 2012, Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm).

 

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP pořádá Sympozium klinické biochemie FONS 2012 (23. – 25. 9. 2012,  Pardubice).

 

Česká společnost robotické chirurgie ČLS JEP pořádá 2. celostátní konferenci Robotická chirurgie 2012, Trendy, koncepce a ekonomika (11. 9. 2012, Lékařský dům Praha).

 

Společnost patologické a klinické fysiologie ČLS JEP pořádá symposium Atherosklerosa 2012 (12. – 14. 9. 2012, Lékařský dům Praha).

 

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP pořádá 33. konferenci gynekologů a porodníků zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou (20. – 22. 9. 2012, České Budějovice).

 

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP a Ústřední vojenský zdravotní ústav pořádají akci CIMIC (13. 9. 2012, Plzeň-Líně, letiště).

 

Společnost pro radiologii a krizové plánování ČLS JEP pořádá II. ročník mezinárodní konference Aspekty práce pomáhajících profesí (14. – 15. 9. 2012, Hotel Olympic, Praha).

 

Radiologická společnost ČLS JEP pořádá XI. MR kurz (20. – 22. 9. 2012, Hotel Myslivna, Brno).

 

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP pořádala IAGG-European Region Congress of the Clinical Medicine Section (29. – 31. 8. 2012, Karlova univerzita Praha, ILF).

 

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP pořádá Kurz akutní medicíny (6. 10. 2012, víceúčelová hala, Písek).

 

Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP pořádá XVII. Zlínský geriatrický den (7. 9. 2012, Academia centrum Univerzity T. Bati, Zlín).

 

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP pořádá 2. kongres Klinickofarmaceutická péče v paliativní medicíně (5. – 6. 10. 2012, Hotel Olympik Artemis, Praha).

 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá certifikovaný kurz Etické, duchovní, právní a sociální aspekty paliativní medicíny (13. – 14. 9. 2012, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad).

 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá certifikovaný kurz Psychologie v paliativní medicíně (28. – 30. 11. 2012,  Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad).

 

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá certifikovaný kurz Komunikace v paliativní medicíně (16. – 18. 1. 2013, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad).

 

Česká urologická společnost ČLS JEP pořádá Kurz celoživotního vzdělávání na téma karcinom prostaty, nádory varlat a penisu (21. 9. 2012, FN Motol, budova děkanátu, Praha).

 

Česká urologická společnost ČLS JEP pořádá 58. výroční konferenci ČUS ČLS JEP (31. 10. – 2. 11. 2012, Kongresové centrum, Ostrava).

 

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP pořádá 339. pracovní schůzi SNN Hodnotová východiska v adiktologii (5. 9. 2012, Apolinářská 4a, Praha 2).

 

Česká diabetologická společnost ČLS JEP pořádá mezioborové sympozium Syndrom diabetické nohy (23. 11. 2012, Autoklub, Praha).

 

Česká diabetologická společnost ČLS JEP pořádá XIII. sympozium: Diabetes mellitus-oční komplikace (12. 10. 2012, Autoklub, Praha).

 

Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP pořádá XLIX. dny nukleární medicíny (12. – 14. 9. 2012, hotel Galant, Mikulov).

 

Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádala pravidelnou schůzi Psychiatrické společnosti (5. 9. 2012, Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11, Praha 2).

 

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP pořádá Bone Academy 2012 (25. 10. 2012, Hotel International Brno).

 

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP pořádá odborné semináře Osteoporóza-její diagnostika a léčba ve vybraných specializačních oborech (18. 9. 2012, Ostrava, Clarion Congress Hotel / 25. 9. 2012, Parkhotel Plzeň / 9. 10. 2012, hotel Garni České Budějovice / 23. 10. 2012, hotel Nové Adalbertinum Hradec Králové / 15. 11. 2012, hotel Avanti Brno).

 

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP pořádá odborné sympozium Struktura kosti, léčba osteoporózy a hojení zlomenin (26. 9. 2012, Hotel Barceló, Brno).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá seminář Pupečníková krev jako zdroj kmenových buněk a její využití v klinické medicíně (19. 9. 2012, vinárna Ateliér, Kladno).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá seminář „Malá“ urologie (12. 9. 2012,  hotel Astory, Plzeň / 19. 9. 2012, hotel Astory, Plzeň).

 

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Pracovní setkání balneologů s pediatry a dalšími specialisty (21. 9. 2012, Dětská lázeňská léčebna, Lázně Kynžvart).

 

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP pořádá Regionální setkání dermatovenerologů (19. 9. 2012, Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové).

 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP pořádá XIX. kongres (13. 9. 2012, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové).

 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP pořádá kurz Umělá plicní ventilace a Open Lung Concept (11. 9. 2012, teoretická část – lůžkové odd. KARIM FN Hradec Králové, praktická část – Vivárium, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové).

 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP pořádá kurz UZ v rukou anesteziologa – využití při anestezii (včetně RA) a v intenzivní péči (12. 9. 2012, výukové centrum FN Hradec Králové).

 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP pořádá kurz EKG pro intenzivisty a anesteziology (12. 9. 2012, výukové centrum FN Hradec Králové).

 

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP pořádá kurz Radiodiagnostika pro intenzivisty a anesteziology (12. 9. 2012, výukové centrum FN Hradec Králové).

 

Sexuologická společnost ČLS JEP pořádá Kurz psychoterapie sexuálních dysfunkcí pro lékaře a klinické psychology (23. – 26. 10. 2012, Psychiatrická léčebna Kroměříž).

 

Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádá World Psychiatric Association International Congress 2012 (17. – 21. 10. 2012, Kongresové centrum Praha).

 

Společnost nemocí z povolání ČLS JEP pořádá VI. ročník Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí (19. – 20. 10. 2012, Společenský dům, Luhačovice).

 

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádá XIV. kongres mladých otorinolaryngologů (13. – 15. 9. 2012, Hotel Mánes, Svratka).

     

Asociace frankofonních lékařů ČLS JEP pořádá Mezinárodní kongres medicíny pro praxi IFDA (13. 10. 2012, Nová scéna Národního divadla, Praha).

 

Spolek lékařů Liberec pořádá večer dermatovenerologického oddělení Maligní melanom (20. 9. 2012, Krajská nemocnice Liberec, vědecká knihovna).

   

Spolek lékařů Praha pořádá Vondráčkův večer-Hyperkinetická porucha/ADHD v klinické praxi dětí i dospělých (5. 11. 2012, Lékařský dům, Praha).

 

Spolek lékařů Ostrava pořádá pracovní večer Současné a nové trendy v lékárenství (27. 9. 2012, Hotel Park Inn, Moravská Ostrava).

       


Zobrazit vše