Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Zveme Vás na dnešní online webinář STRATEGIE OČKOVÁNÍ V ČR V ROCE 2021

Zveme Vás na dnešní online webinář STRATEGIE OČKOVÁNÍ V ČR V ROCE 2021

Zajímají Vás Aktuální novinky v celostátní strategii očkování proti COVID-19?

Pokud ano, dovolujeme si Vám poslat pozvánku na webinář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, který se bude konat v úterý 5. ledna od 18.00 hodin.

Odborným garantem webináře je doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a za Českou lékařskou společnost JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Do našeho studia přijal pozvání koordinátor očkovací strategie MZČR PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA

Dále zde budou prezentovány i prvotní zkušenosti s očkováním zdravotníků ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. O tyto informace jsme požádali ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA.

Registrace je možná na webových stránkách: https://www.praktickylekar.online/prenosy-online

Prosíme Vás, abyste o webináři pokud možno informovali také členy svých organizačních složek.

V případě potřeby dalších informací neváhejte kontaktovat technického organizátora - firmu Target MD - martin.dolezal@target-md.com

POZVÁNKA [PDF]Zobrazit vše