Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | MUDr. Jiří Appelt
1956 - 1962 studium na Lékařské fakultě UJEP v Brně
1962 - 1967 odborný asistent Lékařské fakulty UJEP v Brně, katedra lékařské biochemie
1967 Thomayerova nemocnice v Praze, III. interna
1972 - 1990 závodní a obvodní lékař Doly Kladno
1990 až dosud obvodní a závodní lékař Chýně, okr. Praha-západ
1968 atestace I. st. z interny
1988 atestace II.. st. z všeobecného lékařství
1970 až dosud člen Společnosti Jana Evangelisty Purkyně
1975 až dosud člen Společnosti všeobecného lékařství
1993 až dosud předseda Revizní komise výboru Společnosti všeobecného lékařství
1998 až dosud člen Revizní komise ČLS JEP