Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., zahraniční korespondující člen Académie Nationale de Médecine (Paříž) se narodil v Horažďovicích, jichž je čestným občanem. Zemřel v listopadu 2018.

Lékařskou fakultu UK (v Plzni) ukončil s vyznamenáním v r. 1955. Poté, jako pracovník Endokrinologického ústavu v Praze (doc. K. Šilinka), se zabýval endokrinologií, zejména endokrinologií vápníku a kosti a metabolismem kyseliny močové. Od r. 1969 pracoval na interní klinice Fakulty dětského lékařství UK (nyní 2.LF) ve fakultní nemocnici Pod Petřínem, zprvu jako asistent, později docent, profesor a nakonec jako přednosta interní kliniky. V r. 1992 po zrušení fakultní nemocnice byl pověřen vedením interní kliniky VLA JEP v ÚVN Praha. Tam také založil l. osteocentrum v České republice, jehož je nyní vedoucím. Je i nadále vědeckým pracovníkem VLA JEP.

J. Blahoš publikoval přes 300 prací a 9 monografií. Nejvýznamnější jsou Endokrinologie (s O. Blehou) 1. a 2. vydání a endokrinologie, interdisciplinární obor (s V. Zamrazilem).
Přednášel na kongresech ve všech světadílech. Dva roky pracoval jako vedoucí polikliniky v Hararu v Etiopii. Jako visiting professor pracoval v Leedsu, Upsalle, Padově, Tokyu. Dva roky (1968-1969) pracoval na endokrinologické klinice nemocnice Beaujon v Paříži.

Prof. Blahoš je čestným předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Do jejího čela byl opakovaně zvolen. V říjnu 1999 byl v tajných volbách zvolen prezidentem Světové lékařské asociace (WMA), která sdružuje přes 80 národních asociací a více než 8 milionů lékařů světa. WMA je nevládní organizací a spolu se SZO (která je organizací vládní) je nejvýznamnější lékařskou světovou organizací.

Prof. Blahoš je čestným členem zahraničních endokrinologických společností, členem vědeckých rad (VLA JEP, ÚVN, MZ, 1. a 2. LFUK, EÚ), členem redakčních rad domácích i zahraničních aj.

28.10.2001 obdržel z rukou prezidenta Havla Státní vyznamenání za zásluhy 1. třídy. 14.7.2002 byl jmenován prezidentem Francie Rytířem Čestné legie a byl jmenován prezidentem Svépomocné společnosti členů Čestné legie a Řádem za zásluhy. V r. 2008 byl povýšen na rytíře – důstojníka Čestné legie.