Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo | MUDr. Hana Cabrnochová
Promoce: Praha 1990
Funkce v organizačních složkách ČLS JEP: Místopředseda Vakcinologické společnosti ČLS JEP, první funkční období
Členem ČLS JEP od roku: 1999
Pracoviště, funkce: PLDD, Libušská 183/49, Praha 4 – Libuš
  IPVZ Praha - vedoucí subkatedry PLDD
  předseda akreditační komise PLDD