Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Odborné časopisy | Časopisy ČLS JEP, z.s.

Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, z.s. bylo založeno v polovině roku 1991. Impulsem pro jeho vznik byly ekonomické obtíže, do kterých se dostalo nakladatelství AVICENUM, dříve gesční nakladatelství v oblasti zdravotnické literatury, v jehož nakladatelské péči odborné tituly ČLS JEP, z.s. po desetiletí vycházely. Založení tohoto střediska mělo za cíl nejen zdokonalit výkon vydavatelské funkce ČLS JEP, z.s. (budováním optimální organizační struktury a materiálně-technických podmínek pro rozvoj odborné náplně titulů počínaje, systematickou péčí o zahraniční excerptace a indexace konče), ale také zahájit vlastní výkon funkcí nakladatelských (tj. zajistit zejména redakční servis, výrobu a distribuci) na bázi nezávislosti na jiném právním subjektu.

 

NABÍDKA ČASOPISŮ VYDÁVANÝCH V NTO ČLS JEP, z.s.:

 

 

NABÍDKA ČASOPISŮ VYDÁVANÝCH U JINÝCH NAKLADATELŮ: