Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sekretariát organizace | Ekonomické oddělení (EO) | # CENÍK pronájmu projekční techniky a nájemného v přednáškovém sále LD


1. Pronájem projekční techniky:


a) pronájem datového projektoru:
     
sazba za 1 hod.      dataprojektoru   650,- Kč
sazba za 1 hod. obsluhy   150,- Kč

b) pronájem velkoplošného videoprojektoru:
     
sazba za 1 hod. videoprojektoru / DVD   300,- Kč

c) pronájem zpětného projektoru:
     
sazba za 1 den   450,- Kč

d) pronájem diaprojektoru:
     
sazba za 1 den   450,- Kč
sazba za 1 hod. obsluhy   100,- Kč

e) ozvučení sálu - mikrofony:
     
sazba za 1 den (obyčejný)   250,- Kč
sazba za 1 den (bezdrátový)   350,- Kč

f) pronájem flipchartu vč. sady fixů:
     
sazba za 1 den   200,- Kč

g) pronájem laserového ukazovátka:
     
sazba za 1 den   50,- Kč2. Pronájem sálů v LD:

pronájem velkého přednáškového sálu     1000,- Kč / za hod.

pronájem malého salonku
 
200,- Kč / za hod.


pronájem zasedací místnosti  I. patro

 
500,- Kč / za hod.3. Pronájem plochy v LD, včetně služeb s tím spojených:

    sazba za 1 m2     1000,- Kč / za hod.4. Další ujednání:

  • Výše uvedené ceny jsou bez DPH.
  • Technika je zapůjčována na základě písemné nebo ústní objednávky.
  • Úhrada je prováděna bezhotovostně - na základě faktury, kterou vystaví ekonomické oddělení ČLS JEP, nebo v hotovosti - úhradou v pokladně ČLS JEP.
  • Podkladem pro platbu je doklad HS s vyznačením počtu hodin používání techniky.
  • Podkladem pro nájemné je písemná objednávka zaslaná na HS a touto potvrzená.
  • Fakturace se provádí podle skutečných hodin.

Ceník je platný dnem 1. 5. 2005 a tímto dnem také pozbývá platnost Směrnice 1/2001.

V Praze 2.1.2005

prof.MUDr.Štěpán Svačina, DrSc.
předseda ČLS JEP