Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pocty a ceny | Ceny 2007

Pocty udělené členům České lékařské společnosti J. E. Purkyně
na návrh organizačních složek v roce 2007

Čestná členství udělená odbornými společnostmi ČLS JEP:

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKUPUNKTURISTICKÁ SPOLEČNOST

   MUDr. Alena OndrejkovičováSPOLEČNOST DĚTSKÉ NEUROLOGIE

   MUDr. Miroslav BejšovecČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

   Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

   Prof. Luciano GattinoniČESKÁ ANGIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. Dr. med. Erich Minar

 

   Mgr. Eva UhrováČESKÁ DERMATOVENEROLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. Dr. med. Thomas Krieg

 

   Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.

 

   MUDr. Jarmila Rybárová

 

   Doc. MUDr. Marie Viktorinová, CSc.

 

   Doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII

   Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc.

 

   Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.

 

   Prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc.ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

 

   Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Bohumil Hučín,DrSc.ČESKÁ GASTROENTEROLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. Lars Ragnar Lundell, MD, PhD.

 

   Prof. Christoph Beglinger, MD, PhD.SPOLEČNOST LÉKAŘSKÉ GENETIKY

   Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ A PORODNICKÁ SPOLEČNOST

   prof. Ivan Jelen, MD.

 

   prof. John J. Sciarra, MD., PhD.

 

   prof. Walter J.G. Prendiville, MD.ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Doc. MUDr. Miroslav Pecka, CSc.SPOLEČNOST HYGIENY A KOMUNITNÍ MEDICÍNY

   Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.ČESKÁ INTERNISTICKÁ SPOLEČNOST

   Prim. MUDr. Pavel HavránekČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

   prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

 

   RNDr. Gustav Louženský

 

   RNDr. Miloš PollakČESKÁ NEUROCHIRURGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc.

 

   Prim. MUDr. František Tovaryš, CSc.

 

   Prof. MUDr. Zdeněk Mraček

 

   Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

 

   Prof. Dr. med. Wolfgang Draf, M.D., FRCS Ed

 

   Prof. Dr. med. Prof. h.c. mult. Dr. h. c. mult. Madjid Samii

 

   Dr. h. c. mult. Sybill StorzČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEUROVĚDY

   Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.

 

   Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.ČESKÁ OFTALMOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.SPOLEČNOST ČESKÝCH PATOLOGŮ

   Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   MUDr. Martin Trefný

 

   Prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc.

 

   MUDr. Zdeňka Paráková

 

   Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc.

 

   MUDr. Václav Šnorek

 

   MUDr. Marie NovákováČESKÁ SPOLEČNOST INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

   prof. Josef Rösch, M.D.SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   PhDr. Aleš KolářskýSPOLEČNOST ČESKÝCH PATOLOGŮ

   Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.SPOLEČNOST PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ/span>
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ PRAHA
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
MUDr. Pavel Bém
MUDr. Václav Lácha
Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc.
Doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Čestné členství České lékařské společnosti J.E. Purkyně udělené na návrh organizačních složek ČLS JEP

ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

   prim. MUDr. Dimitrij MiloschewskyČESKÁ DERMATOVENEROLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Thomas RuzickaČESKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.

 

   MUDr. Jan Bureš, DrSc.ČESKÁ HEMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

 

   Doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.ČESKÁ CHIRURGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. František Řehák, DrSc.ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc.SPOLEK ČESKÝCH LÉKAŘŮ PRAHA

   Prof. MUDr. Tomáš Klíma, DrSc.

 

Medaile udělené Českou lékařskou společností J.E. Purkyně na návrh organizačních složek ČLS JEP

ČESKÁ OFTALMOLOGICKÁ SPOLEČNOST

   Prof. MUDr. Hanuš Kraus, DrSc. (in memoriam)SPOLEČNOST ČESKÝCH PATOLOGŮ

   Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CS.ČESKÁ SPOLEČNOST PLATICKÉ CHIRURGIE

   Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

 

   MUDr. Václav Poláček, CSc.