Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Mezinárodní členství

ČLS JEP, z.s. má významné mezinárodní kontakty; je členem:

  • WMA – World Medical Association (prof. Blahoš byl zvolen presidentem v říjnu 1998)
  • CIOMS - WHO (Council for International Organizations of Medical Sciences při WHO)
  • EFMA –WHO (European Forum of Medical Associations při WHO)
  • UEMS - Union Européenne des Médecins Spécialistes

 

  • Odborné společnosti ČLS JEP, z.s. jsou členy 103 zahraničních (mezinárodních) odborných společností.