Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Úvodní stránka | Aktuálně | Den Seniorů 13. 12. 2016
 • Ing. Alexandr Stožický, bývalý ředitel sekretariátu ČLS JEP

 • prof. Svačina, předseda ČLS JEP, a prof. Stanislav Tůma

 • prof. Josef Koutecký (vlevo) a prof. Vladimír Nahodil

 • prof. Štěpán Svačina a doc. Milan Špála

 • prof. Hana Krejčová

 • doc. Otakar Brázda

 • doc. Bohuslav Matouš (vlevo) a doc. Václav Jirásek

 • prof. Ivana Žofková a dr. Ivo Sotorník

 • zleva prof. Helena Illnerová, doc. Zdeňka Límanová a prof. Helena Tlaskalová

 • zleva doc. Radana Neuwirtová, prof. Jaroslav Blahoš, prof. Svačina

 • prof. Svačina, prof. Jan Petrášek

 • ředitelka sekretariátu Eva Ponocná a prof. Miloš Hájek

 • doc. Jaroslav Kříž, bývalý ředitel SZÚ, a paní dr. Alena Šteflová, ředitelka WHO v ČR

 • zleva prof. Josef Faber, prof. Eduard Zvěřina, prof. Antonín Doležal, doc. Milan Špála, paní Doležalová

 • Milica Brettschneiderová, doc. Jaroslav Kříž, doc. Jarmila Jelínková

 • doc. František Šram (?) a prof. Miloš Hájek

 • doc. Jaroslav Čermák

 • doc. Karel Šuk (vlevo) a prof. Bohumil Hučín

 • prof. Petr Broulík (vpravo)

 • prof. Jaroslav Blahoš, v pozadí dr. Alena Šteflová a paní Doležalová

 • JUDr. Petr Vacek, právník ČLS JEP (vlevo) a prof. Josef Koutecký

 • paní ředitelka Eva Ponocná a prof. Josef Koutecký