Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Úvodní stránka | Aktuálně | Den seniorů 2016
 • přednáška prof. Vonky „Viry a nádory“

 • Setkání dlouholetých členů ČLS JEP, z.s. dne 11.1.2016

 • Vpředu prof. Helena Tlaskalová (imunoložka), s ní doc. Jarmila Jelínková (mikrobioložka); za ní doc. Jan Veverka (stomatolog) a čelem k nám doc. Otakar Brázda (stomatolog), vzadu jsou doc. Luděk Trnka (pneumolog) a dr. Milan Kubín v červené vestě (pneumolog), vedle dr. Ivo Sotorník (internista). U prostředního stolu prof. Richard Rokyta (fyziolog).

 • U stěny vlevo sedí prof. Jaroslav Blahoš (endokrinolog a čestný předseda ČLS JEP) s prof. Milošem Vojtěchovským (psychiatr); u prostředního stolu gynekolog doc. Karel Šuk, vedle něj prof. Jitka Kobilková.

 • U stolu vlevo sedí zády v pruhovaném dr. Alenka Huslarová (gastroenteroložka) a ve směru hodinových ručiček doc. Radana Neuwirtová (hematoložka), prof. Robert Bardfeld (revmatolog), doc. Václav Jirásek (gastroenterolog) a dr. Hana Dvořáková (gastroenteroložka)

 • Vpravo se vítá prof. Jaroslav Blahoš rukoudáním s prof. Jaromírem Kolářem (radiolog) a přihlíží prof. Miloš Vojtěchovský u zadního kulatého stolu je čelem prof. Vl. Nahodil (chirurg) a po jeho levici prof. Blanka Brůnová(dětská oftalmoložka)

 • Čelem k nám u prvního stolu s propletenými prsty prof. Olga Hníková (pediatr)

 • U stolu stojí s pruhovanou kravatou doc. Bohuslav Matouš (biochemik).

 • Vlevo vpředu prof. Miloš Vojtěchovský (psychiatr a thanatolog).

 • Vpředu stojí prof. Vladimír Bencko (hygienik) s prof. Vladimírem Vonkou (virolog)

 • Vpředu sedí prof. Luboslav Stárka (endokrinolog), za ním prof. Jaroslav Blahoš (endokrinolog, osteolog), vedle něho sedí doc. Jarmila Jelínková (mikrobioložka), zezadu přichází doc. Milan Špála a vpředu vpravo spolu hovoří prof. Antonín Doležal (porodník) s prof. Štěpánem Svačinou (diabetolog, obezitolog, současný předseda ČLS JEP)

 • Vpravo prof. Vladimír Bencko (hygienik) v rozhovoru s prof. Vladimírem Vonkou (virolog)

 • vpředu sedí prof. Luboslav Stárka (endokrinolog), za ním diskutují prof. Jaroslav Blahoš (vlevo) s doc. Jaroslavem Křížem (bývalý ředitel SZÚ) a úplně vzadu rozprávějí prof. Antonín Doležal (porodník) s prof. Štěpánem Svačinou (předseda ČLS JEP)

 • Prof. Richard Rokyta (fyziolog) s prof. Štěpánem Svačinou

 • Vpředu doc. Karel Šuk, vedle prof. Jitka Kobilková; stůl vlevo – doc. Václav Jirásek, dr. Hana Dvořáková, dr. Alenka Huslarová (v pruhovaném), s bleděmodrým límečkem prof. Robert Bardfeld, z profilu doc. Radana Neuwirtová, za ní doc. Jana Hamanová od ní vlevo doc. František Šram. U stolu vlevo prof. Ludmila Kameníková, za ní prof. Eduard Zvěřina.

 • Vpředu prof. Robert Bardfeld (revmatolog), vedle něj odleva u stolu doc. Václav Jirásek (gastroenterolog), v pruhovaném dr. Huslarová, v brýlích doc. František Šram, za ním vpravo v prof. Lisá, před ní doc. Hamanová a před ní doc. Neuwirtová. Vzadu vpravo sedí doc. Olga Hníková (pediatr).

 • přednášející prof. Vladimír Vonka

 • přednášející prof. Vladimír Vonka

 • přednášející prof. Vladimír Vonka

 • zleva dr. Milan Kubín (pneumolog), dr. Ivo Sotorník (internista), doc. Pavel Hanek (stomatolog)

 • Pražští hornisté (dr. Petr Vacek a spol.)

 • prof. Jaroslav Blahoš (čestný předseda ČLS JEP)

 • zleva v 1. řadě: doc. Jirásek, dr. Hana Dvořáková, dr. Huslarová (gastroenterologové), zcela vpředu prof. Robert Bardfeld, za ním doc. Hamanová (dorostové lékařství) a úplně vpravo doc. Neuwirtová (hematoložka). 2. řada zleva:prof. Oldřich Čech (ortoped) doc. Jaroslav Fajstavr, v brýlích doc. Šram, (ORL); zadní řada zleva doc. J. Kříž (hygienik), prof. Vladimír Bencko.

 • prof. Jaroslav Blahoš (do ledna 2015 předseda ČLS JEP)

 • současný předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina

 • prof. Štěpán Svačina, předseda ČLS JEP

 • Zprava: prof. Vladimír Vonka (virolog), prof. Luboslav Stárka (endokrinolog), prof. Jaroslav Blahoš (endokrinolog)

 • Zleva: doc. Jaroslav Fajstavr (ORL), doc. František Šram (ORL), ?, vzadu s brýlemi doc. Jaroslav Kříž (hygienik)

 • Zleva u prvního stolu: prof. Maria Kučerová (genetička v modrém), doc. Jarmila Jelínková; zprava ve druhé řadě doc. Otakar Brázda (stomatolog v brýlích) v rozhovoru s doc. Janem Veverkou (stomatologem zády), prof. Antonín Doležal (porodník), a doc. Milan Špála.

 • Vpředu: prof. Helena Tlaskalová (vlevo), prof. Maria Kučerová (vpravo), prof. Ludmila Kameníková ( modrý rolák), doc. Jarmila Folbergrová a úplně vpravo doc. Milan Špála. V další řadě prof. Lidka Lisá (pediatr) a prof. Olga Hníková (pediatr). U vedlejšího U vedlejšího prof. Tibor Németh (v brýlích), za ním JUDr. Pavel Holeček.

 • Zleva prof. Jaromír Kolář (radiolog), prof. Robert Bardfeld (revmatolog) z profilu se svou průvodkyní, doc. Václav Jirásek (gastroenterolog) sahá po sklence.

 • prof. Ivo Hána (imunolog, bývalý ředitel ILF) v rozhovoru s prof. Helenou Tlaskalovou (imunoložka)

 • uprostřed s modrou kravatou čelem k nám prof. Eduard Zvěřina (chirurg)

 • http://www.cls.cz/dbpic/Den_senioru_15-s-140doc. Jana Hamanová (dorostové lékařství)

 • Zleva: víno pije dr. Ivo Sotorník (internista) a přihlíží doc. Luděk Trnka (pneumolog s holí v ruce). U dalšího stolu vpravo je z profilu doc. Pavel Hanek (stomatolog) a proti němu (s brýlemi) diskutuje prof. Eduard Zvěřina (neurochirurg).

 • prof. Vladimír Vonka (virolog)

 • prof. Štěpán Svačina a zády jsou prof. Helena Tlaskalová a prof. Vladimír Vonka

 • vpředu prof. J. Kobilková, za ní dr. Hana Dvořáková v rozhovoru s dr. Huslarovou, za ní u stolu stojí prof. Oldřich Čech (ortoped), pod ním sedí prof. Jaroslav Fajstavr (ORL), za ním prof. Olga Hníková (pediatr) s doc. Jaroslavem Křížem (hygienik). Na pravé straně vpředu prof. Robert Bardfeld s doprovodem.

 • Úplně vpředu prof. Maria Kučerová (genetička) a vedle ní doc. Jarmila Jelínková (mikrobioložka), u stolu za nimi zleva doc. Milan Špála, prof. Antonín Doležal (porodník) s doprovodem. Za dámou sedí doc. Luděk Trnka (pneumolog s hůlkou), vedle něj dr. Milan Kubín (pneumolog v červené vestě), vlevo od něj dr. Ivo Sotorník (internista).

 • Vpředu doc. Jaroslava Folbergrová (neurofyzioložka), za ní stojí prof. Eduard Zvěřina (neurochirurg), dále sedí čelem prof. Tibor Németh (stomatolog), vedle něj doc. Pavel Hanek (stomatolog s rukama na stole).

 • prof. Jaroslav Blahoš s prof. Robertem Bardfeldem (revmatolog) a jeho doprovodem

 • Zleva doc Pavel Hanek (stomatolog), dr. Ivo Sotorník (internista), snad. doc. Pavel Pavlovský (psychiatr), za ním dr. Milan Kubín (pneumolog) a doc. Luděk Trnka (pneumolog).

 • V popředí rozprávějí doc. Milan Špála a prof. Antonín Doležal, za nimi dr. Ivo Sotorník a dr. Milan Kubín (v červené vestě).

 • u zápisu s paní Ponocnou, ředitelkou sekretariátu ČLS JEP, v pozadí prof. Eduard Zvěřina (neurochirurg)

 • Vpředu sedí doc. Jarmila Jelínková (mikrobioložka), za ní stojí zády u stolu doc. Milan Špála a prof. Antonín Doležal; v poslední řadě zleva prof. Tibor Németh, vedle něj částečně doc. Pavel Hanka, dr. Ivo Sotorník a odvrácený od kamery s doc. Luděk Trnka

 • Vpředu sedí prof. Kobilková (bývalá přednostka kliniky u Apolináře), za ní s brýlemi dr. Huslarová, za ní prof. Jaroslav Fajstavr a úplně vzadu doc. Jaroslav Kříž (bývalý ředitel SZÚ). Úplně zprava doc. Jaroslava Folbergrová, vedle ní prof. Ludmila Kameníková (v bleděmodrém roláku), za ní ve fialovém kostýmku prof. Olga Hníková (pediatr).

 • u zápisu dr. Milan Kubín (pneumolog) a prof. Maria Kučerová (genetička)

 • doc. Bohuslav Matouš s prof. Štěpánem Svačinou.