Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Detail akce

Imunogenetika - od teorie ke klinické praxi
Čas události: 13.00 – 16.30

10.1.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel: ČSAKI
Kontakt: Doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.
E-mail: antonij.slavcev@ikem.cz
Telefon: 261 362 347
Adresa: Odd. imunogenetiky, IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 Krč
Kontakt: Doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
E-mail: frantisek.mrazek@fnol.cz
Telefon: 588 632 420
Adresa: Ústav imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)