Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Detail akce

Kazuistiky

11.4.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Pořadatel: ČSAKI
Kontakt: MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
E-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu
Telefon: 477 114 410
Adresa: Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
Kontakt: MUDr. Irena Krčmová, CSc.
E-mail: irena.krcmova@fnhk.cz
Telefon: 495 833 780
Adresa: Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)