Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Detail akce

Problematika očkování

12.9.2019 / Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Karlovo nám. 5
Pořadatel: ČSAKI
Kontakt: Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
E-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz
Telefon: 224 435 960
Adresa: Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Kontakt: MUDr. Veronika Sýkorová
E-mail: veronika.sykorova@fnmotol.cz
Telefon: 224 433 808
Adresa: Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)