Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201-4
fax: 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Tiskové konference a odborné akce | Detail akce

13. Střešovický transfuzní den
Transfuzí přenosné infekce
Odborný garant: plk. MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
Program
Pozvánka

21.11.2019 / Plzeň
Stát: Česká republika
Místo konání: Kongresové centrum ÚVN, pavilon CH2, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 T
Pořadatel:
Jednací jazyk: čeština

stáhnout ve formátu iCalendar (popis formátu iCalendar)