Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


140. výročí úmrtí J. E. Purkyně

140. výročí úmrtí J. E. Purkyně

140. výročí úmrtí J. E. Purkyně Fyziologický ústav 1. LF UK ve spolupráci se Spolkem lékařů českých v Praze a Českou lékařskou společností J. E. Purkyně pořádají 11. května 2009 od 17,00 hodin slavnostní večer k 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně.

Akce se koná v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Tématem akce budou Zdravotní rizika ve výzkumném programu Fyziologického ústavu.

Pozvánka a program .


Zobrazit vše