Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


3. Medzinárodné edukačné osteologické sympózium - Bratislava, 5. listopadu 2009

3. Medzinárodné edukačné osteologické sympózium - Bratislava, 5. listopadu 2009

3. Medzinárodné edukačné osteologické sympózium - Bratislava, 5. listopadu 2009

Slovenská lekárska spoločnosť,
Spoločnosť pre osteoporózu a metabilické ochorenia kostí,
Lekárska Fakulta Univerzity J.A. Komenského v Bratislave,
Lekárska fakulta Univerity P.J. Šafárika v Košiciach
a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

Vás zve na

3. Medzinárodné edukačné osteologické sympózium

5. listopadu 2009 v 14:00
Františkánske nám. 11, Bratislava
Galérie mesta Bratislavy, Mirbachov palác (hudobný salón)

Přihláška:
PDF ke stáhnutí

Veškeré informace najdete v pozvánce:
strana 1:
strana 2:


Zobrazit vše