Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


50. Purkyňův den

50. Purkyňův den

50. Purkyňův den 50. PURKYŇŮV DEN se bude konat již tradičně na zámku v Libochovicích dne 18.6.2008. Cenu J. E. Purkyně vybrané osobnosti české medicíny předá předseda ČLS JEP v Saturnově sále zámku.

Přítomni budou zástupci předsednictva ČLS JEP a spolupořádajícího Spolku lékařů v Ústí nad Labem. Návrhy na udělení Ceny J. E. Purkyně se zdůvodněním zasílejte P. Kotikové na sekretariát ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, fax: 224 26 62 12, e-mail: czma@cls.cz) do 31.3.2008.


Zobrazit vše