Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


AKP - žádosti o kredity pro vzdělávací akce

AKP - žádosti o kredity pro vzdělávací akce

AKP - žádosti o kredity pro vzdělávací akce

Vážený pane kolego, vážená paní kolegyně,

dovoluji si Vás upozornit na rozšíření způsobů při podání "Žádosti o vydání souhlasného stanoviska AKP ČR k pořádání vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání registrovaných klinických psychologů".

Od ledna 2012 je mimo písemného podání prostřednictvím pošty možné zaslat žádost také elektronicky na tuto e-mailovou adresu:
kredity.praha@gmail.com

Pro elektronické podání platí následující zásady:

  • jedna žádost = jeden PDF dokument
  • žádost je opatřena podpisem a popř. razítkem žadatele

Ostatní podmínky zůstávají stejné - podání alespoň 1 měsíc před konáním akce, úplné! vyplnění žádosti (v případě dotazů mne kontaktujte), uhrazení manipulačního poplatku a zaslání potvrzení, uvedení e-mailového kontaktu pro rychlou komunikaci apod.

Tyto informace budou v co nejkratším termínu uveřejněny rovněž na webu AKP ČR u pobočky Praha.

Doufám, že nabízená možnost bude alespoň pro některé z Vás přínosem.

S pozdravem

PhDr. Pavla Volfová
agenda vzdělávání
AKP, pobočka Praha

Aktuální informace naleznete na stránkách AKP, pobočka Praha http://www.akpcr.cz

 


Zobrazit vše