Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Atheroskleroza 2009

Atheroskleroza 2009

Atheroskleroza   2009 Společnost patologické a klinické fysiologie - Sekce pro atherosklerosu ČLS JEP, Česká pediatrická společnost - Komise pro prevenci atherosklerosy v dětském a adolescentním věku ve spolupráci se Společnostmi klinické biochemie, všeobecného lékařství, praktických lékařů pro děti a dorost, klinické výživy a intensivní metabolické péče, obesitologickou, diabetologickou, SLS - Společnost klinické biochemie - Sekce pro atherosklerosu, 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK - 4. INTERNÍ KLINIKA, IPVZ PRAHA a NCONZO BRNO
si Vás dovolují pozvat na symposium s edukačním programem
A T H E R O S K L E R O S A 2009
v Praze ve dnech 9.-11. září 2009
Tématika edukačního programu:
Mastné kyseliny a jejich význam v patogeneze klinických onemocnění, Metabolický syndrom – širší klinické souvislosti, Genetické a environmentální faktory v patogeneze metabolického syndromu, Oxidační stres ve zdraví a nemoci, Markery atherosklerosy u dětí a mladistvých, Léčba dyslipidemií, Obesita a její důsledky, Nové risikové faktory atherosklerosy
Pozvánka a přihláška k účasti ke stažení.


Zobrazit vše