Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Body contouring

Body contouring

Body contouring Společnost estetické plastické chirurgie ČLS JEP pořádá ve dnech 20. - 22. 5. 2010 sympozium s pracovním názvem Body contouring.

Místo konání : UK - 3. LF
Ruská 87, 100 34 Praha 10
Hlavní téma kurzu : Body contouring

Jednací řeč : čeština, slovenština, angličtina
Organizace :
Prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
Klinika plastické chirurgie FN KVa UK - 3. LF
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
e-mail: duskova@fnkv.cz
fax: 420-2-67163041
tel: 420-2-67163211


Zobrazit vše