Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016

Cena   Josefa   Hlávky za vědeckou literaturu za  rok  2016

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok.

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech vědních oblastech: 

                         - společenské vědy

                         - vědy o neživé přírodě

                         - vědy o živé přírodě

                         - lékařské vědy 

Slavnostní předání cen se uskuteční tradičně v červnu na zámku v Lužanech u Plzně. Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 3. února 2017.  

 Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, telefon: 222 560 081, e-mail:hajkova@nclf.cz;  www.nclf.cz

              Zobrazit vše