Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Central European Meeting EAU

Central European Meeting EAU

Central European Meeting EAU European Association of Urology pořádá osmé setkání Central European Meeting EAU 24. – 25. října 2008 ve Varšavě.

Deadline pro příspěvky k aktivní účasti (postery) je 1. července 2008.

1. informace ve formátu PDF ke stažení.
Social Programme ke stažení.
Pozvánka s přihláškou ve formátu DOC ke stažení.


Formulář pro on-line registraci.


Zobrazit vše