Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP v ČRO

ČLS JEP v ČRO

ČLS JEP v ČRO Vážená paní předsedkyně,

Vážený pane předsedo,

v návaznosti na naše dřívější oznámení, že jsme jednali s panem MUDr. Jiřím Pešinou, spolupracovníkem Českého rozhlasu 2 a České televize, ohledně možnosti využití organizačních složek ČLS JEP pro mediální informace ve zdravotnických pořadech pro laickou veřejnost, pokročilo jednání k další realizaci.

Na základě dosavadních dobrých zkušeností došlo mezi panem ředitelem Českého rozhlasu 2 - Praha, Mgr. Jiřím Vejvodou, MUDr. Jiřím Pešinou a mnou k dohodě, že připravíme formální úmluvu o spolupráci mezi oběma organizacemi, jež by měla být po schválení panem generálním ředitelem Českého rozhlasu Ing. Václavem Kasíkem slavnostně potvrzena. Šlo by o seriál pořadů s aktuální tématikou pod hlavičkou OS (SL) ČLS JEP. Název seriálu by mohl být ČLS JEP v ČRO.

Vycházejíce z dosavadních zkušeností vyplývají pro ČLS JEP tyto úkoly:

1) Organizační složky ČLS JEP (OS a SL) mohou v případě zájmu jmenovat kontaktní osobu, jež bude ve spojení s panem dr. Pešinou (mobilní tel. 724-370066, e-mail: jiri.pesina@rozhlas.cz) s nímž se dohodne o navržených tématech a dalších podmínkách.

2) Pořad (ve formě rozhovoru) bude trvat zhruba 60 minut a bude i prostor pro dotazy posluchačů.

3) Cílem přednášek je zvýšit povědomí o ČLS JEP ve veřejnosti, a ovšem i popularizace lékařské vědy odborníky z řad ČLS JEP.

S pozdravem

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda ČLS JEP


Zobrazit vše