Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Diabetes mellitus 1. typu a autoimunitní tyreoiditida jako komplikace léčby interferonem alfa

Diabetes mellitus 1. typu a autoimunitní tyreoiditida jako komplikace léčby interferonem alfa

Diabetes mellitus 1. typu a autoimunitní tyreoiditida jako komplikace léčby interferonem alfa Dvaačtyřicetiletý pacient podstoupil terapii pegylovaným interferonem alfa (PEG-INF a) v kombinaci s ribavirinem pro zjištěnou hepatitidu typu C. U pacienta se při léčbě INF rozvinul současně diabetes mellitus l.typu (DM 1) a hypotyreóza na podkladě autoimunitní tyreoiditidy.

Interferon alfa (INF a) patří do skupiny cytokinů, které mají antivirové, antiproliferační a imunomodulační účinky. INF a se využívá při terapii virových hepatitid, hematologických a dalších malignit. Je znám vliv interferonů na vznik nebo exacerbaci autoimunitních onemocnění, mechanismus vzniku autoimunity při terapii INF není plně objasněn.

Prakt. Lék., 2007, 87, No. 3, pp. 160-161


Zobrazit vše