Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Elektronické volby pro organizační složky ČLS JEP, z.s.

Elektronické volby pro organizační složky ČLS JEP, z.s.

Elektronické volby pro organizační složky ČLS JEP, z.s.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně sdružuje více než 118 odborných společností a 37 spolků lékařů. Ročně jsou vyhlašovány společnostmi a spolky přibližně tři desítky voleb do výboru a revizní komise, vč. voleb do rady sekcí.

V současné době neexistuje zcela jednotný systém voleb v rámci ČLS JEP. Možnost konat elektronické volby byla tedy  prioritou předsednictva ČLS JEP nejen z potřeby jednotného systému volby, ale především poskytnout organizačním složkám komfortní systém, který jim umožní snadno a efektivně pořádat, realizovat a vyhodnocovat volby do stálých orgánů.

Nezanedbatelná je také velká finanční úspora vzhledem k nárůstu poštovného a usnadnění práce volebním komisím.

To vše se nám, díky aplikaci gReception Voting, daří

Eva Ponocná
ředitelka sekretariátu ČLS JEP, z.s.

Elektronické volby krok za krokem a nové schéma

Pozvánka 

Průvodní dopisZobrazit vše