Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Historie a současnost eradikačních programů WHO

Historie a současnost eradikačních programů WHO

Historie a současnost eradikačních programů WHO Kancelář WHO v České republice a Národní muzeum ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Českou vakcinologickou společností ČLS JEP, Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou společností a Zdravotnickým muzeem NLK si Vás dovolují pozvat na akce konané k příležitosti 30. výročí eradikace pravých neštovic.

Akce se koná 20.4.2010 v historické budově Národního muzea na Václavském náměstí v Praze. Od 10:30 hodin začíná setkání se zástupci médií, od 13:30 - 15 hodin konference Historie a současnost eradikačních programů WHO, v 17 hodin začíná slavnostní vernisáž výstavy.

Program konference ke stažení.
Pozvánka na setkání s médii ke stažení.
Pozvánka na vernisáž ke stažení.


Zobrazit vše