Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Identifikační karty členů ČLS JEP – zpracování SW:

Identifikační karty členů ČLS JEP – zpracování SW:

Identifikační karty členů ČLS JEP – zpracování SW:

1. Způsob zpracování při on-line registraci na vzdělávací akce (VA)

 • Jedním z povinných údajů je nutnost doplnit identifikační číslo (Id. č.), které je uvedeno na kartě člena ČLS JEP (je shodné s číslem, pod kterým je člen veden v členské evidenci).

Příklad on-line registrace:

Tituldoc. Mudr.
JménoJan
PříjmeníXXX, CSc.
UliceNa Poříčí 35
Členské číslo012345
MěstoPraha 1
PSČ101 00
Telefon:+420 111 111 111
E-mailinfo@info.cz
Členství v OSSpolečnost …
 • Agentura pořádající VA vygeneruje prezenční formulář s účastníky VA v elektronické podobě (exel. tabulka). Registrace bude probíhat elektronickou formou, tz. je nutné použít PC, ke kterému bude připojena USB čtečka karet. Prezenční formulář musí být také v tištěné podobě, do kterého se účastníci podepíší.
 • V případě, že se účastník nemůže prokázat id kartou, se zapíše do prezenční listiny místo id čísla název odborné společnosti, jíž je členem.

Příklad:

Vzdělávací kongres:
Místo:
Termín:
Ohodnocení:
Titul, jméno a příjmeníid číslo/název odborné společnostiPodpis
doc. MUDr. Jan XXX, CSc.012345xxx
MUDr. Josef NálevkaSVL ČLS JEPxxx
 • Při registraci v den konání akce musí účastníci předložit Id. kartu, z níž se budou načítat data (ID číslo), pro identifikaci a kontrolu účastníka VA.
 • Organizátor akce má za povinnost zkontrolovat shodu předchozí registrace s registrací v den konání akce (kontrola včasné úhrady registračních poplatků, event. dalších souvisejících služeb).
 • Po ukončení akce je nutno uložit a archivovat elektronickou registraci.

2. Způsob zpracování karet na místě v den konání akce (bez předchozí registrace /on-line registrace, návratky apod.)

 • A. Za předpokladu, že se registrace provádí na PC se čtečkou je postup následující:
  • Účastník předloží kartu, kterou organizátor pomocí čtečky načte do PC a souhrnný seznam účastníků akce elektronicky uloží.
  • Prezenční listina v tištěné podobě, kde musí být doplněno id. číslo (uvedené na kartě) a jméno účastníka.
 • B. Za předpokladu, že není při registraci na akci k dispozici PC a čtečka:
  • Účastník předloží kartu, kterou organizátor zapíše do vytištěného formuláře (prezenční listiny), kterou účastník stvrdí svým podpisem.

Příklad:

Vzdělávací kongres:
Místo:
Termín:
Ohodnocení:
Titul, jméno a příjmeníid číslo/ název odborné společnostiE-mailTelefonPodpis
doc. MUDr. Jan XXX, CSc.012345info@info.cz+420 111 111 111xxx
MUDr. Josef XYSVL ČLS JEPinfo@info.com+420 111 111 112xy

Doporučení: Kopie prezenční listiny by bylo vhodné zasílat na adresu příslušné odborné společnosti, alternativně na ČLS JEP k případné kontrole v případě pochybností.Zobrazit vše