Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Konference Křižovatky podpory zdraví 2008

Konference Křižovatky podpory zdraví 2008

Konference Křižovatky podpory zdraví 2008 Konference Křižovatky podpory zdraví 2008 , se bude konat 26. září 2008 v Poděbradech

Konferenci pořádá Ministerstvo zdravotnictví - Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví ve spolupráci se Společností hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP

Kontaktní osoby: Mgr. Eva Gottvaldová, Edita Suková

Telefon: 224 972 929, 224 972 146

E-mail:eva.gottvaldova@mzcr.cz; edita.sukova@mzcr.cz

Adresa: MZ - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2Zobrazit vše