Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví

Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví

Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví

Příprava a realizace Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví je předmětem společného memoranda, které v prosinci 2013 podepsali představitelé České lékařské společnosti J. E. Purkyně, ICT UNIE, Českého národního fóra pro eHealth, Národního telemedicínského centra a MEDTEL.

Národní plán má být souhrnem priorit při rozvoji využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví, popisujícím jednotlivé potřeby a cíle i vazby mezi nimi, včetně způsobů jejich naplnění a dosažení. Nezbytná je široká podpora ze strany odborné i občanské veřejnosti, a proto musí uvedený plán vznikat v úzké spolupráci odborníků a uživatelů služeb (lékaři a další odborní pracovníci, pacienti, zástupci úřadů apod.). Stejně tak by měl v maximální možné míře reflektovat budování eGovernmentu a sdílet nejen již vytvořenou, ale i plánovanou infrastrukturu.

Signatáři memoranda vyzývají ke spolupráci všechny subjekty, jež mají zájem na rozvoji eHealth i zdravotnictví obecně.

Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví [PDF]

Další informace naleznete na stránkách Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP.Zobrazit vše