Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Návrh na udělení medailí ČLS JEP

Návrh na udělení medailí ČLS JEP

Návrh na udělení medailí ČLS JEP Zlatá medaile ČLS JEP: Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (19.01.1938, ČLS JEP od roku 1960)
  • Čestné členství OS od roku 1994, čestné členství ČLS JEP od roku 1998.
  • Udělení medaile v roce 2003.
  • Žádost podávají doc. MUDr. Jan Mareš, CSc. – předseda České fyziologické společnosti ČLS JEP a prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. – vědecký sekretář České fyziologické společnosti ČLS JEP
Medaile ČLS JEP: Doc. MUDr. Josef Sobota, CSc. (22.02.1937, v ČLS JEP od roku 1971)
  • Čestné členství OS od roku 2005.
  • Žádost podává prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. – předseda České neuroradiologické společnosti ČLS JEP


Zobrazit vše