Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Odborná schůze České neuroradiologické společnosti ČLS JEP 19. listopadu 2008

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti ČLS JEP 19. listopadu 2008

Odborná schůze České neuroradiologické společnosti ČLS JEP 19. listopadu 2008 Vážení kolegové, jménem výboru České neuroradiologické společnosti ČLS JEP si vás tímto dovoluji pozvat na nadcházející odbornou schůzi Společnosti, která se bude konat 19.11. 2008 v přednáškovém sále Nemocnice Na Homolce.

S upřímným pozdravem

Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. Předseda výboru ČNRS RDG klinika LF a FN Hradec Králové brezinova@fnhk.cz

Program ke stažení.


Zobrazit vše