Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pokroky lékařské vědy a jejich dopad na posuzování zdravotního stavu pracovní schopnosti

Pokroky lékařské vědy a jejich dopad na posuzování zdravotního stavu pracovní schopnosti

Pokroky lékařské vědy a jejich dopad na posuzování zdravotního stavu pracovní schopnosti Dne 9. dubna 2009 od 13.00 hodin se v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana konal seminář Pokroky lékařské vědy a jejich dopad na posuzování zdravotního stavu pracovní schopnosti.

Seminář byl pořádán pod pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase a předsedy výboru pro sociální politiku PS Ing. Zdeňka Škromacha.

Nabízíme ke stažení přednášky.

Program:
13,00 - 13,30 Úvodní slovo Mgr. Jiří Král, vrchní ředitel Sekce pro oblast sociální a rodinné politiky MPSV, MUDr. Rostislav Čevela, ředitel odboru posudkové služby MPSV

13,30 - 13,50 Nemoci oběhové soustavy Prof. MUDr. Richard Češka , CSc.

13,50 - 14,10 Nemoci svalové a kosterní soustavy Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

14,10 - 14,30 Nemoci nervové soustavy Doc. MUDr. Otakar Keller, Csc.

14,30 - 14,50 Novotvary Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

14,50 - 15,10 Poruchy duševní a poruchy chování Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

15,15 - 15,45 Přestávka

15,45 - 16,00 Poruchy mechanizmu imunity Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

16,00 -16,15 Nemoci dýchací soustavy Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

16,15 -16,30 Postižení zraku Prof. MUDr. Jarmila Boguszáková, DrSc.

16,30 – 16,45 Tuberkulóza Prim. MUDr. Stanislav Kos

16,45 - 17,00 Postižení močové soustavy MUDr. Michal Krčmář, Ph.D.

17,00 - 17,30 Diskuze

17,30 - 17,45 Závěrečné slovo Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Zobrazit vše