Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pokyny pro vypracování rozpočtu na rok 2008

Pokyny pro vypracování rozpočtu na rok 2008

Pokyny pro vypracování rozpočtu na rok 2008

Tato zpráva je určena všem předsedům a pokladníkům odborných společností a spolků lékařů ČLS JEP. Vypracovaný rozpočet je nutné zaslat ekonomickému oddělení nejpozději do 15. října 2007 v elektronické nebo písemné podobě.

K dispozici je dokument s pokyny pro vypracování rozpočtu a vzorový formulář.

Ke stažení:Zobrazit vše