Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Potenciální vznik odborné společnosti personalisované medicíny

Potenciální vznik odborné společnosti personalisované medicíny

Potenciální vznik odborné společnosti personalisované medicíny Personalisovaná medicína je často skloňovaným pojmem moderní medicíny. Nabízí možnost využití dat získaných způsobem „evidence based medicine“ pro individuální přístup k nemocnému. I když správný lékař individualisovaný přístup k pacientovi zachovává vždy, nové poznatky umožňují postupovat na vyšší vědecké bázi. Ve své podstatě aplikace způsobu myšlení stylem personalisované medicíny se může dotýkat každé specialisace a každého oboru medicíny.

Prolíná prevencí, diagnostikou, léčebným přístupem, stanovením prognózy pacienta a sledováním efektů léčby. Je tedy v realitě více či méně užívána ve všech odborných společnostech, nabízí se však možnost využití mezioborového přístupu.

Potenciální vznik odborné společnosti personalisované medicíny by umožnil lepší spolupráci oborníků různých oborů se společným cílem – využití nových poznatků (především z analýz genomu) k cílenému a racionálnímu diagnostickému a terapeutickému postupu.

Sekretariát ČLS JEP

V případě Vašeho zájmu o toto členství, vyplňte přihlášku.
Přihláška ke stažení.


Zobrazit vše