Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


POZVÁNKA na setkání řešitelů ČLS JEP na projektu pro MPSV

POZVÁNKA na setkání řešitelů ČLS JEP na projektu pro MPSV

POZVÁNKA na setkání řešitelů ČLS JEP na projektu pro MPSV POZVÁNKA na setkání řešitelů ČLS JEP na projektu pro MPSV-odbor posudkového lékařství (6.10.2008, od 12,00 hodin Lékařský dům - velký sál)

Téma: Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Pozvánka a program setkání: ke stažení.


Zobrazit vše