Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Pozvánka na setkání s řešiteli ČLS JEP na projektu pro MPSV 10.3.2009, v Lékařském domě od 14,00 hodin

Pozvánka na setkání s řešiteli ČLS JEP na projektu pro MPSV 10.3.2009, v Lékařském domě od 14,00 hodin

Pozvánka na setkání s řešiteli ČLS JEP na projektu pro MPSV 10.3.2009, v Lékařském domě od 14,00 hodin
POZVÁNKA na setkání s řešiteli ČLS JEP na projektu pro MPSV - odbor posudkové služby dne 10.3.2009, v Lékařském domě od 14,00 hodin

Téma: „Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností“

Pozvánka ke stažení


Zobrazit vše