Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Prenatální kortikosteroidy a jejich účinky na plod a novorozence

Prenatální kortikosteroidy a jejich účinky na plod a novorozence

Prenatální kortikosteroidy a jejich účinky na plod a novorozence Prenatální kortikosteroidy (KS) se používají pro indukci maturace fetálních plic při hrozícím předčasném porodu před 34. týdnem těhotenství déle než 30 let. Není pochyb o tom, že snižují výskyt respirační morbidity a neonatální mortalitu.

Přestože se indukce plicní zralosti KS v klinické praxi používá dlouho, řada problémů spojených s prenatálním působením exogenních KS zůstává otevřena. Současný stav vědění dovoluje říci, že jedna prenatální kúra KS pro indukci plicní zralosti postačuje. Naopak, opakované podávání KS ohrožuje růst a vývoj CNS plodu a novorozence.

Zdá se, že i nižší dávky KS, než se dosud používají, by mohly mít dostatečný stimulační efekt pro vyzrávání plíce a nižší supresivní efekt na růst plodu, vývoj CNS a na produkci endogenního kortizolu plodem, resp. novorozencem jako odpovědi na stres.

Předmětem badatelského zájmu je zejména vliv exogenních KS na programování vývoje tkání a orgánů během perinatálního období a vztahu k pozdějším poruchám zdravotního stavu.

Čes.-slov. Pediat., 2007, roč. 62, č. 4, s. 226-233.


Zobrazit vše