Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Prohlášení ČLS JEP k žádosti o spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu

Prohlášení ČLS JEP k žádosti o spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu

Prohlášení ČLS JEP k žádosti o spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,
Vážená paní vedoucí redaktorko, vážený pane vedoucí redaktore,

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně bylo opakovaně osloveno Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a požádáno o spolupráci při iniciativě „transparentní spolupráce“.

Předsednictvo ČLS JEP materiály a podklady postupně projednává, v tomto okamžiku vydává své doporučení k tomu, jak by mělo znít vyjádření autora (autorů) článků, publikovaných v odborných časopisech.

Dle názoru předsednictva ČLS JEP by každý článek, publikovaný v odborném časopise měl být doprovázen čestným prohlášením autora, zda práce byla či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy.

Doporučeným minimálním textem je

  • a) Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů (jsou-li)
  • b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast na odborné akci, je členem Poradního sboru společnosti XY, atd (vybrat odpovídající)

První autor publikace je zodpovědný za to, že text publikace bude doprovázen sdělením podle odstavce (a) nebo (b) podle skutečné situace jeho i všech spoluautorů.

Předsednictvo ČLS JEPZobrazit vše