Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Rozeslání ČLČ a složenek na členské příspěvky na rok 2009

Rozeslání ČLČ a složenek na členské příspěvky na rok 2009

Rozeslání ČLČ a složenek na členské příspěvky na rok 2009 Vážená paní předsedkyně,

Vážený pane předsedo,

předsednictvo České lékařské společnosti JEP rozhodlo, že první dvě čísla Časopisu lékařů českých budou bezplatně rozeslána všem členům ČLS JEP. Důvodem rozeslání je připomenutí výjimečné úlohy, kterou v českém lékařském písemnictví tento časopis v minulosti sehrál a nepochybně stále hraje.

Doufáme, že naše akce oživí zájem lékařské veřejnosti o tento časopis.

Rozeslání proběhne v měsíci únoru. Vzhledem k tomu, že současně s časopisem budou rozeslány také složenky na úhradu členských příspěvků na rok 2009, prosíme o rozšíření této důležité informace mezi Vaši členskou základnu.

Děkuji za pochopení.

Se srdečným pozdravem

Eva Ponocná

ředitelka sekretariátu ČLS JEP


Zobrazit vše