Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


Sestra roku 2010

Sestra roku 2010

Sestra roku 2010

XI. ročník soutěže vyhlášené redakcí odborného časopisu Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta a. s.

Titul Sestra roku je udělován ve třech kategoriích:

  • Sestra v nemocniční a ambulantní péči
  • Sestra v sociální péči
  • Sestra ve výzkumu a vzdělávání
  • Máte-li ve svém okolí kolegu/kolegyni, kteří by si zasloužili toto ocenění získat, můžete je do soutěže nominovat. Bližší informace zde [PDF].

    Přihláška ke stažení zde [PDF].

    Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, na adresu redakce časopisu Sestra a obálku označte heslem Sestra roku 2010. Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 7. 12. 2010. V případě dotazů lze kontaktovat redakci na tel. 225 276 355, 225 276 358, 225 276 413.


    Zobrazit vše